Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de leden als huurders en/of bewoners van het complex.

Zij onderneemt daartoe de volgende activiteiten:

– het geven van informatie aan bewoners –

– het signaleren van problemen in en aan het gebouw –

– het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Woonstichting De Key –

– het onderhouden van de contacten met de huismeester –

– het oplossen van problemen –

– het voeren van periodiek overleg met De Key –

– het controleren van jaarlijkse servicekosten afrekening –