Alle berichten van bewonrskll

Nieuwe bestuursleden gezocht

BEWONERSVERENIGING KOLLHOFF ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN

Beste buren en medebewoners,

Bewonersvereniging Kollhoff komt al ruim 25 jaar jaar op voor de belangen van huurders in het Piraeus gebouw. Dit doen wij door o.a. continue overleg te voeren met Woonstichting De Key over de omstandigheden waaronder wij, huurders, leven in ons gebouw. Wij houden ons ook bezig met het narekenen van de servicekosten die huurders betalen, en zorgen ervoor dat te veel betaalde servicekosten door De Key terugbetaald worden. Wij monitoren zorgvuldig of de schoonmaak van het gebouw wel overeenkomstig de afspraken met De Key wordt uitgevoerd. Ook vertegenwoordigen wij de bewoners naar andere instanties.

Het afgelopen jaar is in vele opzichten een vreemd jaar geweest en voor de bewonersvereniging was dit niet anders. Wij hebben onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering moeten uitstellen en ook van veel gewoon bestuurswerk kwam door de COVID-19 epidemie helaas minder terecht dan wij wel gehoopt hadden. Een sterke vertegenwoordiging van de bewoners van ons pand blijft hoe dan ook een zaak van belang die ons allen aangaat.

Wij zijn dan ook voornemens om ons werk voort te zetten als serieuze vertegenwoordiger van de mensen die ons gebouw bewonen. Ook willen wij onze verhuurder, Woonstichting De Key, kritisch blijven volgen en aanspreken op het niet nakomen van gemaakte afspraken betreffende onderhoud en schoonmaak. Ook wil de bewonersvereniging aanspreekpunt zijn en blijven voor de bewoners van ons pand over zaken die hen betreffen.

Omdat wij het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van enkele bestuursleden, zijn wij op zoek naar gemotiveerde medebewoners die het bestuur willen komen versterken in diverse functies. Er worden kandidaten gezocht voor de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. Ook is er ruimte voor enkele algemeen bestuursleden. Het bestuur vergadert ongeveer een keer per kwartaal. Wat tijd betreft kunt u er van uitgaan dat u per maand enkele uren zult moeten besteden aan uw bestuurstaak.

Kandidaten kunnen zich via email aanmelden bij het secretariaat: info@bewonersverenigingkollhoff.nl

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact zoeken op tel. nr.:
06 – 27 50 31 59 (Jacques)

Wij hopen op uw aandacht en warme respons.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Bewonersvereniging Kollhoff

Home

Welkom
Welkom op de website van Bewonersvereniging Kollhoff, de vereniging van huurders in het Piraeus-gebouw op het KNSM-Eiland. Op deze site vindt u informatie betreffende de vereniging, haar activiteiten, hoe u lid kunt worden en dit initiatief kunt ondersteunen.

Ook kunt u via deze site contact opnemen met de Bewonersvereniging.