Lid worden

Nieuwe leden welkom!

Bewonersvereniging Kollhoff staat al meer dan twintig jaar op de bres om de belangen van de bewoners van gebouw Piraeus (Kollhoff gebouw) te behartigen, onder andere als gesprekspartner met woonstichting De Key.

Met een reguliere klacht, zoals een lekkende kraan, kunt u bij De Key terecht. Als een daklekkage alleen opgelost kan worden als het hele dak er af moet, is het probleem algemener en kan de bewonersvereniging namens haar leden het probleem bij De Key aanhangig maken en zo nodig juridische stappen ondernemen.

De bewonersvereniging Kollhoff is kort na de oplevering van het gebouw in 1994 opgericht naar aanleiding van onder andere vele opleveringsklachten. Inmiddels is de aard van onze klachten wel veranderd, maar helaas blijft er nog veel te wensen over.

Servicekosten komen voor rekening van alle bewoners. In de tijd toen we nog met guldens rekenden heeft het bestuur van de bewonersvereniging een juridisch proces gevoerd over de hoogte van de post kosten huismeester. Na uitspraak in dit proces door de Huurcommissie zijn de servicekosten met Fl 30.000,= per jaar verlaagd. Eveneens via de Huurcommissie is een bedrag van Fl 5.000,= per jaar voor het huren van een hoogwerker voor de raambewassing ten laste van de bewoners vervallen.

Het jaarlijks nakijken van de rekening voor servicekosten van ons complex door de bewonersvereniging levert vaak geld terug voor u als bewoner.

De kosten Tuinonderhoud voor rekening van de bewoners? De bewonersvereniging heeft hier een juridisch proces over gevoerd en heeft dit proces gewonnen.

De gangen in de fietsenkelders hebben een betere verlichting gekregen en overlast veroorzakende ‘hangplekken’ in de kelders zijn op ons verzoek minder aantrekkelijk gemaakt.

In de brievenbussen aan de KNSM laan paste geen weekend krant. Na jarenlange actie, namens de bewoners en door de bewonersvereniging gevoerd, is dit probleem nu de wereld uit.

De huisnummering in de grote portieken was te ingewikkeld en zorgde voor veel problemen. Op verzoek van de bewonersverenging is deze nummering aangepast.

Een grote bron van ongenoegen zijn structurele daklekkages. De bewonersvereniging heeft in eerste instantie de klachten op dit gebied via een bewoners enquête in kaart gebracht. Serieuze lekkageklachten werden onvoldoende opgelost door woonstichting De Key en er restte betrokken huurders niets anders dan een individuele gang naar de Huurcommissie. Alle bij de Huurcommissie aanhangig gemaakte zaken over daklekkage zijn gehonoreerd, met als direct gevolg een huurverlaging van tussen de 30 en 50% voor deze bewoners, zolang de lekkage duurt. Inmiddels heeft De Key een totale dakrenovatie laten uitvoeren en daarmee zijn de ergste daklekkage problemen opgelost.

De bewonersvereniging heeft diverse contacten onderhouden bij de vervanging van het dak.

Het vernieuwen van het deursluitingssysteem in de grote portieken aan de KNSM laan verliep niet naar wens van de bewoners en dreigde zelfs het bijzondere karakter van gebouw Kollhoff aan te tasten. Na heel veel heen en weer gepraat tussen De Key en de bewonersvereniging Kollhoff wordt de reparatie aan de deuren van de grote portieken aan de KNSM laan nu uitgevoerd conform de voorstellen van de bewonersvereniging.

Klachten over het functioneren van de lift indienen bij De Key. De bewonersvereniging probeert constructief mee te denken aan oplossingen voor slechte serviceverlening bij storing. De klachten konden herleid worden naar liftbedrijf Otis. Er is thans een onderhouds- en servicecontract afgesloten met het bedrijf Möhringen.

Het schoonhouden van ons gebouw is uiteraard afhankelijk van de goede gewoontes van de bewoners, maar kan niet zonder regelmatige, professionele schoonmaak. De Key sluit daarvoor een onderhoudscontract af met een particulier schoonmaakbedrijf. De kosten worden omgeslagen naar de bewoners. De bewonersvereniging houdt de vinger aan de pols voor wat betreft de gevraagde en geleverde schoonmaakdiensten en ook volgt zij de schoonmaakroosters op de voet.

Het reinigen van het Piraeusplein is, naar is gebleken, geen zaak voor de gemeente, maar voor de eigenaar van het Piraeusgebouw. De bewonersvereniging is erin geslaagd om een zekere impasse in deze problematiek te doorbreken.

Bewassing van de zogenaamde lichtstraten onder het dak wordt op verzoek van de bewonersvereniging aangepakt.

Bovenstaande bloemlezing geeft aan, dat de bewonersvereniging niet alleen veel nuttig werk doet om uw belangen te behartigen, maar dat het u ook financieel het nodige oplevert.

Het werk van de bewonersvereniging kan alleen succes hebben als het overgrote deel van de bewoners zich bij de vereniging heeft aangesloten. Voor het geld hoeft u het niet te laten, voor €6,50 per jaar bent u lid.

Wij roepen nieuwe bewoners en verder alle bewoners die nog geen lid zijn van de bewonersvereniging Kollhoff op om zich op te geven als lid.

De bewonersvereniging houdt ten minste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering (ALV).

Ook niet-leden zijn welkom, maar zij hebben géén stemrecht.

Het secretariaat is gevestigd op het volgende adres: dhr. Robert C. Dikkeboom, KNSM laan 590, 1019 LP Amsterdam, tel. 020 4193720, info@bewonersverenigingkollhoff.nl